Opis projekta

DODELA STANOVA STEPA STEPANOVIĆ
STEPA STEPANOVIĆ, maj 2012.
  • Bežični mikrofoni
  • Konferencijsko ozvučenje