Bežični mikrofoni

Iznajmljivanje bežičnih mikrofona za diskusiju iz publike, u slučaju da se ne upotrebljavaju konferencijski (stoni) mikrofoni, kako bi njihove komentare ili pitanja čuli ostali u sali preko konferencijskog ozvučenja, a takođe i prevodioci u kabinama.
Pored ručnih bežičnih mirofona, iznajmljujemo i bežične mikrofone za revere (bubice) i pilot mikrofone (madonna).
Kontaktirajte nas