Organizovanje konferencija

U saradnji sa agencijom koja je specijalizovana prema međunarodnim standardima PCO (Profesional Congress Organizer) i DMC (Destination Management Company) organizujemo kongrese, konferencije, korporativne događaje, poslovna putovanja, društvene događaje, razne vrste sastanaka, seminare i lansiranje proizvoda.
Kontaktirajte nas