Sajamska (EXPO) oprema

Iznajmljivanje, projektovanje i montaža expo opreme prilagođene kongresima, prezentacijama, konferencijama i sajmovima.
U cilju poboljšanja naših usluga nudimo vam i digitalnu štampu velikog i malog formata, kao i 3D svetleće reklame.
Kontaktirajte nas