Simultano prevođenje

Oprema za simultano prevođenje podrazumeva kabinu sa pratećom opremom i bežične prijemnike za simultani prevod. Prenos signala do učesnika je potpuno bežičan – infrared.
Ukoliko imate višejezične konferencije, naš tim tehničara i prevodioca će vam obezbediti potpunu sigurnost za najveće i najsloženije događaje.
Kontaktirajte nas