Tour guide sistem

Tour guide sistem je idealan za manje turističke grupe. Poboljšava komunikaciju između turističkog vodiča i članova grupe.
Tour guide sistem se može koristiti u fabrikama, muzejima, turističkim atrakcijama i autobuskim turama.
Predajnik (nosi ga govornik) od prijemnika može biti udaljen do 50m. Govornik kod koga je predajnik koristi bubicu ili headworn (pilot/madona mikrofon). Takvi mikrofoni eliminišu bučno okruženje i obezbeđuju efikasniju komunikaciju.
Kontaktirajte nas