Usluge prevodilaca

U saradnji sa prevodilačkom agencijom obezbeđujemo usluge prevodilaca za simultani prevod za sve vrste međunarodnih skupova kao što su kongresi, konferencije, seminari, prezentacije, predavanja i poslovni sastanci.
Iako se smatra najzahtevnijom vrstom prevođenja, prednost simultanog prevođenja jeste ušteda vremena budući da prevod teče istovremeno sa izvornim izlaganjem i nema usporavanja tokom događaja.
Simultani prevod obezbeđujemo za jezike:
 • Engleski
 • Francuski
 • Kineski
 • Arapski
 • Finski
 • Poljski
 • Hebrejski
 • Nemački
 • Španski
 • Grčki
 • Švedski
 • Japanski
 • Makedonski
 • Albanski
 • Italijanski
 • Ruski
 • Turski
 • Norveški
 • Slovenački
 • Ukrajinski
 • Holandski
Kontaktirajte nas